BAYİLERİMİZE GENEL DUYURU !

Değerli Bayimiz,
Starpet A.Ş., zaman zaman petrol piyasası kanun ve yönetmeliklerinde meydana gelen değişiklikler ve yapılması gerekenler hakkında bayilerini bilgilendirmektedir.
Yeni bir yasal düzenleme gereğince ("Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" 6. Maddesi) taşımacılar dışında tehlikeli madde taşınmasına taraf olan tüm işletmelerin (alıcı, boşaltan, gönderen, dolduran, tank işletmecisi, paketleyen, yükleyen) merkez ve şubeleri için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.
Bu kapsamda belgenin, en azından alıcı olarak tüm akaryakıt istasyonları, faaliyetleri kapsamında dağıtıcı firmalar ve kapsama uyan diğer firmalar için alınması zorunludur. Yönetmeliğin 28. maddesinde belgeyi almadan faaliyet göstermenin cezası da aşağıdaki biçimde açıkça yazılıdır.
c) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre "Faaliyet Belgesi" almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, 1.000-TL (Bin Türk Lirası),
24 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik gereği 31 Aralık 2014 tarihine kadar ''Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesî' alınmasını zorunlu hale getirilmektedir. Akaryakıt bayilerinin, tüm istasyonların, varsa tüm şubelerinin ve istasyonsuz bayilerin bu belgeyi alma zorunluluğu nedeniyle, rafinerilerin ve depoların belgesi olmayan bayilere ikmal dahi yapmama durumu hasıl olmuştur.
Belgeler ile ilgili müracaat edilecek kurumlar aşağıda belirtilmiştir.
  1. Tüm illerde Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri,
  2. Ankara'da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü.
Ürün alamama ve taşıyamama riskini almamanız adına bir an önce bu belgeyi tamamlamanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Önemli Duyuru (Son Güncelleme: 10.11.2014)

Değerli Bayilerimiz,

• Değerli Bayimiz, İş yeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarınızda EPDK ya sunduğunuz son ruhsattan sonra herhangi bir değişiklik-yenileme olduysa (adres, ada-pafta-parsel bilgisi, unvan, tank kapasiteleri vs) veya bundan sonraki dönemde olursa EPDK ya bilgi verip Ruhsat tadili yapmanız gerekiyor.
Aksi halde EPDK tarafınıza cezaya uygulayacaktır.

• Değerli Bayimiz, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre, sizlere duyurmuş olduğumuz Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmasına dair son tarih 31 Aralık 2014 tarihine uzatılmıştır. Belgeyi 31 Aralık gününe kadar almayan sorumlu işletmelerin faaliyetlerine son verileceği ilgili maddede açıkça bildirilmektedir. Bayilerimize önemle duyurulur.
"Faaliyet belgesinin aranması Geçici Madde 3 – (1) ……. Bu tarihten sonra Faaliyet Belgesi olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmez."

• Yeni bir yasal düzenleme gereğince ("Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" 6. Maddesi) taşımacılar dışında tehlikeli madde taşınmasına taraf olan tüm işletmelerin (alıcı, boşaltan, gönderen, dolduran, tank işletmecisi, paketleyen, yükleyen) merkez ve şubeleri için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir. (Başvuru belgeleri ve bölge müdürlükleri için tıklayınız.)

• 1 Mart'tan itibaren önemli değişiklikler yapılan 1240 Sayılı Kurul Kararına istinaden (Tam metni için tıklayınız.) dolum ve irsaliye eşleşmeleriniz 48 saat içinde EPDK'ya bildirilmektedir. Bu nedenle akaryakıt dolumlarınızda tank dolum kurallarına (Detaylar için tıklayınız.) titizlikle riayet etmenizi rica ederiz. Herhangi bir aksaklık durumunda beklemeden otomasyon bölümü ile temasa geçiniz.

• Her ay dönemi bitiminde 1-5. günler arasında sayfamızdaki ASİS BAYİ GİRİŞİ üzerinden giriş yaparak dönem kapatmanız zorunludur (Detaylar için tıklayınız.) Dönem verilerinizi kontrol ederek kapatmadığınız takdirde mutabakatlarınız sistemdeki verileriniz üzerinden yapılmış olacaktır.

• Bu konularda bayilerimize verdiğimiz eğitim seminerlerine katılamayan bayilerimiz sunumun tamamını BURADAN indirebilirler.


 

2014 1. çeyrek Gizli Müşteri Uygulaması Ödülleri dağıtıldı.

Starpet yeni kış kıyafetleri hazır. Peki ya siz hazır mısınız ?
2014 1. çeyrek Gizli Müşteri uygulaması sonuçları burada!
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınması zorunlu hale geldi!